Гомуми белешмәләр

Максатлары һәм бурычлары

           Татарстан Республикасы Мәдәният министрлыгы Россия Федерациясе субъектлары карамагына кертелгән вәкаләтләр, шулай ук федераль законнар нигезендә Россия Федерациясе тарафыннан бирелгән вәкаләтләр буенча мәдәният, сәнгать, кинематография, мәдәни мирас объектларын саклап калу, файдалану һәм популярлаштыру өлкәсендә дәүләт сәясәтен тормышка ашыручы һәм мөнәсәбәтләрне җайга салучы  башкарма хакимият органы.

Министрлыкның төп бурычлары:

 • ·Мәдәният, сәнгать һәм кинематография өлкәсендәге тарихи һәм мәдәни мирасны саклап калу, Татарстан Республикасында гражданнарның иҗат, мәдәни тормышта катнашу һәм мәдәният учреждениеләреннән, мәдәни мирастан файдалануга Конституция хокукларын тормышка ашыру өчен тиешле шартлар тудыруга юнәлдерелгән республика дәүләт сәясәтен тормышка ашыруны тәэмин итүдә катнашу;
 • ·Россия Федерациясе субъектлары идарәсенә кертелгән, шулай ук Россия Федерациясе тарафыннан бирелгән вәкаләтләр буенча федераль законнар нигезендә законда каралган тәртиптә дәүләт мәнфәгатьләрендә Татарстан Республикасы территориясендә урнашкан мәдәни мирас объектларын дәүләт тарафыннан саклау, мәдәни мирас объектларын саклау, файдалану һәм популярлаштыруны тәэмин итү;
 • ·Татарстан Республикасы халыкларына аларның этномәдәни үзенчәлекләрен саклап калуда һәм мәдәниятне үстерүдә, милләтара мәдәни элемтәләрне ныгытуда, Россия Федерациясе субъектларында һәм чит илләрдәге милли-мәдәни мохтариятләр, башка оешмалар белән хезмәттәшлек итәргә булышу;
 • Мәдәният өлкәсендәге эшчәнлекнең аерым төрләрен, шул исәптән профессиональ сәнгать, кинематография, фотография, музей һәм китапханә эше, декоратив-гамәли, монументаль сәнгать һәм халык иҗаты, мәдәни-таныштыру туризмы, мәдәни мирас, мәдәният өлкәсендә белем бирү өлкәсендә максат һәм өстенлекләрне билгеләү;
 • Муниципаль берәмлекләргә халыкның төрле катламы өчен ял өлкәсен үстерү, мәдәни-ял эшчәнлеген төрлелеген тәэмин итүдә булышу;
 • Татарстан Республикасы мәдәниятен дөнья мәдәният киңлегенә интеграцияләү процессын тәэмин итү.

           Министрлык түбәндәге төп функцияләрне башкаруда җаваплы:

 • Министрлык карамагындагы эшчәнлек төрләренә лицензия бирү;
 • бирелгән вәкаләтләр нигезендә иҗтимагый берләшмәләр эшчәнлегенә дәүләт ярдәмен тәэмин итү;
 • мәдәният өлкәсендә (шул исәптән сәнгать, кинематография, тарихи-мәдәни мирасны саклау һәм файдалану) мөнәсәбәтләрне җайга салу, шул исәптән:
 • Татарстан Республикасы милкендә булган китапханәләр тарафыннан халыкка хезмәт күрсәтү белән идарә итү;
 • музей, мәдәният һәм сәнгать, халык сәнгать кәсепчелеге (Россия Федерациясе законнары белән каралган искәрмәләрдән тыш), республика һәм җирле милли-мәдәни мохтариятләр, белем бирү учреждениеләрендә телләр һәм этномәдәни юнәлешле башка фәннәрне өйрәнү, кинематографиягә ярдәм итү;
 • Татарстан Республикасы милкендә булган мәдәни мирас объектларын саклап калу, файдалану һәм популярлаштыру;
 • республика дәрәҗәсендәге мәдәни мирас объектларын дәүләт тарафыннан саклау;
 • федераль милектә булган мәдәни мирас объектларын тиешле тәртиптә саклау, файдалану һәм популярлаштыруны, һәм федераль дәрәҗәдәге мәдәни мирас объектларын дәүләт тарафыннан саклауны тәэмин итү;
 • федераль милектә булган мәдәни мирас объектларын федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына саклау, файдалану һәм популярлаштыру белән идарә итү;
 • бирелгән вәкаләтләр нигезендә федераль бюджеттан субвенцияләр хисабына мәдәни мирас объектларын дәүләт тарафыннан саклау.

Соңгы яңарту: 13 февраль 2018, 11:52

Сайттагы барлык материаллар лицензия буенча тәкъдим ителә:
Creative Commons Attribution 4.0 International
Яндекс цитирования