Юридик бүлек

Төп вазыйфалары:

 

1.Татарстан Республикасы, Россия Федерациясе һәм Министрлыкның норматив актларын тормышка ашыру, шулай ук яңа нормалар булдыруны оештыру һәм алып бару өлкәсендә:

1.1. Министрлык эшчәнлегендәге хокукый мәсьәләләрне барлый һәм аның эшчәнлеген хокукый тәэмин итү ихтыяҗын ачыклый;

1.2. Татарстан Республикасы закон проектларын, шулай ук Татарстан Республикасы Президенты боерык һәм карарлары проектларын, башка норматив хокукый актларны әзерли яки әзерләүдә катнаша (анализлый, хокукый тикшерүдә катнаша);

1.3. Министрлык бүлекләре яки башка структур бүлекләр тарафыннан әзерләнә торган боерык, карар, күрсәтмә һәм башка норматив хокукый актларга хокукый тикшерү үткәрә;

1.4 мөстәкыйль рәвештә яки башка структура бүлекләре белән берлектә Министрлык боерыклары яки башка норматив хокукый актларны үзгәртү яки үз көчен югалткан дип табу турында тәкъдимнәр әзерли;

1.5. мөстәкыйль рәвештә яки башка структура бүлекләре белән берлектә Министрлыкка җибәрелгән норматив хокукый акт проектлары буенча нәтиҗәләр әзерли;

1.6. кул куйдыру өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрына тапшырылачак норматив хокукый акт проектларына һәм аларның нәтиҗәләренә виза сала;

1.7. Министрлык эшчәнлеге өлкәсендә дәүләт идарәсен камилләштерү, Министрлык вәкаләтләрен ачыклау буенча тәкъдимнәр әзерләүдә катнаша;

1.8. башка структура бүлекләре белән берлектә законнарны куллануны гомумиләштерә, аларны камилләштерү өчен тәкъдимнәр әзерли һәм раслау өчен Татарстан Республикасы Мәдәният министрына тапшыра;

1.9. билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасының Россия Федерациясенең башка субъектлары белән тышкы икътисадый килешү проектларын әзерләүдә катнаша, күрсәтелгән килешү проектларына хокукый тикшерү үткәрә;

1.10. структура бүлекләренең, Министрлыкның норматив хокукый актларын сайлап, Татарстан Республикасы Юстиция министрлыгына дәүләт теркәлүенә җибәрү эшендә катнаша;

1.11. билгеләнгән тәртиптә Татарстан Республикасы закон чыгару органнарының яңа нормалар булдыру эшчәнлеге планнарын төзүдә катнаша;

1.12. хөкем органнарының икътисадый, хезмәт, гражданлык-хокукый мөнәсәбәтләр өлкәсендә хокук куллану тәҗрибәсен гомумиләштерә һәм анализлый;

1.13. хокук куллану тәҗрибәсе һәм хокукый эш торышы мәсьәләләре буенча хисап, белешмә һәм аналитик материаллар әзерли;

1.14. закон бозуга китергән сәбәпләр һәм шартларны бетерүгә юнәлдерелгән чаралар әзерләүдә һәм тормышка ашыруда катнаша.

2. Хокукый эшчәнлек белән методик җитәкчелек итү өлкәсендә:

2.1. Министрлыкның аерымланган бүлекләренең хокукый эшчәнлеге белән методик җитәкчелекне тормышка ашыра;

2.2. Министрлык бүлекләренең хокук куллану эшчәнлеген методик яктан тәэмин итә;

2.3. Министрлык җитәкчеләре белән килешү буенча дәүләт идарәсе органнарына һәм башка оешмаларга, алар соравы буенча, норматив һәм башка акт проектларын, юридик хезмәт эшчәнлеген оештыруны әзерләүдә ярдәм итә;

2.4. Министрлыкның хокукый эшчәнлек дәрәҗәсен күтәрүгә юнәлдерелгән методик тәкъдимнәр, шулай ук норматив һәм башка хокукый акт проектлары әзерли;

2.5. Министрлыкның идарә системасын камилләштерү, структура бүлекләренең һәм вазыйфаи затларның хокук һәм бурычларын билгеләү буенча тәкъдимнәр әзерләүдә катнаша;

2.6. квалификацияне күтәрү системасында хокук мәсьәләләре буенча дәрес һәм семинарлар үткәрүдә катнаша.

3. Закон һәм норматив актларны системалы юридик хисаплау өлкәсендә:

3.1. норматив хокукый актларны системалы хисаплау һәм саклауны тәэмин итә;

3.2. хокук мәсьәләләре буенча материаллар җыя, саклый һәм эшкәртә;

3.3. министрлык җитәкчелеге өчен законнар җыелмасы буенча белешмә материаллар әзерли;

3.4. норматив фондны тулыландыру чаралары күрә, юридик әдәбият (кодекс, белешмә, җыентык, аңлатма, бюллетень һ.б.) җыелмасы булдыра;

3.5. бастыру өчен Министрлык вәкаләтләренә караган мәсьәләләр буенча җыентыклар һәм норматив хокукый акт җыелмалары әзерли.

4. Министрлыкның һәм аның структура бүлекләренең законлы хокук һәм мәнфәгатьләрен яклау өлкәсендә:

4.1. килешү һәм дәгъва-шикаять эшен, шулай ук Министрлык һәм аңа буйсынган структура бүлекләре эшчәнлеген көйли торган норматив һәм хокукый актлар әзерләүдә катнаша;

4.2. башка бүлекләр белән берлектә хуҗалык, хезмәт һәм башка килешүләр әзерләү һәм төзү эшендә катнаша, закон тарафыннан билгеләнгән раслау вакыты нигезендә әлеге килешүләргә виза сала;

4.3. билгеләнгән тәртиптә суд һәм башка органнарда Министрлык мәнфәгатьләрен чагылдыра;

4.4. Министрлык, аның структура бүлекләре, әлеге орган системасына кергән оешмалар хезмәткәрләренә Министрлык вәкаләтләренә кергән мәсьәләләр буенча хокукый ярдәм күрсәтә;

4.5. бүлек гражданнарының язма мөрәҗәгатьләре буенча эш алып бара, бүлек вазыйфасы кысаларында аларны шәхси кабул итә.

Контактная информация
Телефон: (843) 264-74-46
E-Mail:

Әйдәп баручы киңәшче

Телефон: (843)264-75-10
E-mail:

Төп киңәшче

Телефон: (843)2647510
E-mail:

Copyright © 2003-2018
Хата таптыгызмы? Сүзне яки җөмләне билгеләгез һәм CTRL+ENTER басыгыз
Яндекс цитирования